Studenci administracji i pracy socjalnej na Uniwersytecie ELTE w Budapeszcie

W dniach 15  do 17 grudnia 2017 roku 54 Studentów ze studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych wraz z opiekunem ks. dr hab. Bogdanem Węgrzynem, prof. PWSZ
odwiedziło Wydział Prawa na Uniwersytecie ELTE w Budapeszcie (Węgry).
Uczestnicy wyjazdu poza spotkaniem na Uniwersytecie ELTE zwiedzali piękny
Budapeszt przy pomocy Przewodnika. Wizyta była okazją do poznania
stosowanych w praktyce rozwiązań ustrojowych, prawnych i organizacyjnych
węgierskiej administracji państwowej i samorządowej. Studenci pracy
socjalnej zapoznali się również z wyzwaniami zmian społecznych, które mają
miejsce na Węgrzech i w regionie.

Wybory Zarządu Koła

Dnia 16.12 2016 odbyło się walne zebranie członków SKN LEX podczas którego odbyły się wybory Przewodniczącego oraz zarządu. Członkowie większością głosów wybrali nowy Zarząd SKN LEX:

Przewodniczący: Tomasz Kosman

I Z-ca Przewodniczącego: Konrad Sikorski

II Z-ca Przewodniczącego: Ireneusz Ziemba

I Sekretarz: Jacek Baran

II Sekretarz: Małgorzata Serwatka

Skarbnik: Klaudia Stachura

Fundacja Court Watch Polska Laureatem Nagrody Prezydenta RP ,, Dla Dobra Wspólnego”

Fundacja Court Watch Polska, której Wolontariusze działają przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ,,LEX” Laureatem Nagrody Prezydenta RP ,, Dla Dobra Wspólnego”.Na Gali nagrody obecny był Sekretarz SKN ,,LEX”, Ambasador Fundacji Court Watch Polska- Konrad Sikorski
Serdecznie Gratulujemy oraz życzymy sukcesów w kolejnych edycjach.
 

Członek Zarządu SKN LEX u Prezydenta RP

Student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Członek Zarządu Studenckiego Koła Naukowego LEX , Ambasador Fundacji Court Watch Polska został zaproszony przez Prezydenta RP  na uroczyste wręczenie Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,, Dla Dobra Wspólnego”.

Serdecznie gratulujemy.

Więcej o nagrodzie:

http://www.prezydent.pl/kancelaria/dzialalnosc-kancelarii/art,34,nagroda-prezydenta-rp-dla-dobra-wspolnego.html

http://www.prezydent.pl/kancelaria/dzialalnosc-kancelarii/art,36,nominacje-do-nagrody-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-dla-dobra-wspolnego.html

konrad-sikorski-page-001

 

 

Szkolenie- Obywatelski Monitoring Sądów

To już trzecia edycja szkolenia z Obywatelskiego Monitoringu Sądów, która odbyła się przy współpracy Studenckiego Koła Naukowego ,,LEX” wraz z Fundacją Court Watch Polska.

Fundacja Court Watch Polska to organizacja wspierająca pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości poprzez prowadzenie obywatelskiego monitoringu sądów oraz budowanie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej. Działania Fundacji mają na celu sprawić aby każdy był w sądzie szanowany i wyszedł z niego z poczuciem sprawiedliwości.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskali wiele ciekawych i przydatnych informacji dotyczących m.in.: stron postępowania cywilnego oraz karnego, jawności rozprawy, struktury sądownictwa w Polsce, jak poprawnie zachowywać się podczas rozprawy sądowej, oraz jak wypełniać formularze dzięki, którym Fundacja sporządza coroczny raport.

 

https://www.facebook.com/fundacjaCWP/

https://courtwatch.pl/

 

Wyjazd naukowo- integracyjny w Tatry Słowackie i do Popradu

W dniach 14 do 16 października 2016 roku Studenckie Koło Naukowe LEX zorganizowało trzydniowy wyjazd naukowo- integracyjny w Tatry Słowackie i do Popradu. Uczestniczyło w wyjeździe 60 Osób oraz Opiekun naukowy Koła ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, profesor PWSZ. Ten niezapomniany wyjazd miał charakter naukowy, turystyczny i integracyjny. Bardzo dziękujemy ofiarnym Organizatorom i wspaniałym Uczestnikom. W sposób szczególny SKN LEX wraz z Opiekunem ks. Bogdanem pragnie wyrazić wdzięczność                i szacunek J. M. Pani Rektor za dofinansowanie naszego wyjazdu.

polsko-niemieckie seminarium prawa podatkowego

Już po raz 13. odbyło się polsko-niemieckie seminarium prawa podatkowego organizowane przez tarnowską PWSZ oraz Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen. Studenci polscy oraz niemieccy prezentowali swoje referaty z zakresu zagadnień prawa podatkowego oraz uczestniczyli w seminariach praktycznych.

 

5 7 6 4 3 2 1