Studenckie Koło Naukowe LEX

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Koła Naukowe „Lex” rozpoczęło realizację projektu naukowego Koło Naukowe „Lex” rozpoczęło realizację projektu naukowego: Przyjazny urząd. Udział młodych naukowców w podnoszeniu standardów jakości pracy urzędów finansowanego ze środków ANS w Tarnowie.  Przedmiotem projektu są przedsięwzięcia mające na celu nabycie przez studentów kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych, rozwoju umiejętności badawczych i organizacyjnych, pracy w […]
W dniu 22 kwietnia 2022 roku studenci III roku administracji oraz Wydziału Zdrowia ANS uczestniczyli w  wykładzie on-line dr Pawła Lipowskiego pt. „Prawne gwarancje partnerstwa w relacji pacjent-lekarz”. Było to kolejne spotkanie realizowane w ramach współpracy Katedry Administracji oraz Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci podczas wykładu mieli możliwość zapoznania się problematyką dotyczącą m.in. […]
Koło Naukowe „LEX” organizuje cykl spotkań z Instytutem Zdrowia Publicznego działającego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum. Obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej każdemu obywatelowi jak i zbiorowości społecznej jest jednym z podstawowych zadań państwa. W związku z powyższym na instytucjach publicznych, głównie organach administracji publicznej, ciąży obowiązek prowadzenia działań mających na celu ochronę zdrowia […]
W dniu 10 grudnia 2020 r. Katedra Administracji gościła Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie – ppłk. Macieja Możdżenia oraz por. Beatę Bańdur – Rzeczniczkę Prasową Zakładu Karnego w Tarnowie. W spotkaniu uczestniczyli  studenci III roku administracji, specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, w ramach przedmiotu Stosunki służbowe w służbach, inspekcjach i strażach. Celem spotkania było zapoznanie studentów […]