Studenckie Koło Naukowe LEX

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

18-05-2023UDZIAŁ W POSIEDZENIU MODZIEŻOWEJ RADY MIASTA TARNOWAPodczas sesji MRM w Tarnowie, studenci wysłuchali wystąpień przedstawicieli: Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz Fundacji „Aktywność”, realizującej projekt „Małopolska. Dla Młodych!”. Zapoznli się również z informacją przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego o ANS w Tarnowie na temat Juwenaliów 2023r.
organizowanym w ramach projektu „Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej” Celem konkursu jest  opracowanie projektu dotyczącego problemów demograficznych Tarnowa. Studenci, pracując w zespołach zgromadzą i opracują informacje o przyczynach odpływu młodych ludzi z miasta (mogą być zebrane w formie badań ankietowych lub wywiadów). Następnie opracują propozycje rozwiązania problemu w formie prezentacji multimedialnej. […]
W dniu 23 marca 2023 r. z inicjatywy SKN „Lex” odbyło się spotkanie studentów administracji z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie. Spotkanie miało na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi oraz wstępne określenie jej zasad i obszarów. Podczas spotkania studenci zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady – Tomasza Kowalskiego na sesję MRM w Tarnowie, by […]
13 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie studentów administracji z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowie Jakubem Kwaśnym w ramach działań mających na celu aktywizację młodzieży                  w działalność samorządów lokalnych. Podczas spotkania studenci mieli okazję dowiedzieć się mi.in.                o tym, jakie działania prowadzi Rada Miejska na rzecz młodych Tarnowian, z jakimi problemami boryka się Tarnów, jak […]