Kontakt

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33 -100 Tarnów

e-mail:

Opiekun: mgr Maria Wantuch

e-mail: ma_wantuch@pwsztar.edu.pl