O nas

Podstawowym celem działalności Studenckiego Koła Naukowego „LEX” jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych oraz umiejętności praktycznych przydatnych do wykonywania w przyszłości zawodu administratywisty. „LEX” stara się popularyzować prawo i upowszechniać elementarną wiedzę o prawie zarówno wśród studentów jak i młodzieży szkół ponadpostawowych.

Członkowie Koła pomagają w wypełnianiu dokumentów, pisaniu pism urzędowych, podań i w innych czynnościach administracyjnych.

Działalność Koła nie ogranicza się tylko do doradztwa prawnego, ale również do zdobywania praktycznej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego.

Z „Lexem” można kontaktować się e-mailowo:  bądź też osobiście – odwiedzając siedzibę Koła w głównym budynku PWSZ, przy ul. Mickiewicza 8, p. 325 (III piętro) http://lex.pwsztar.edu.pl.