Spotkanie ze Służbą Więzienną

W dniu 10 grudnia 2020 r. Katedra Administracji gościła Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie – ppłk. Macieja Możdżenia oraz por. Beatę Bańdur – Rzeczniczkę Prasową Zakładu Karnego w Tarnowie. W spotkaniu uczestniczyli  studenci III roku administracji, specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, w ramach przedmiotu Stosunki służbowe w służbach, inspekcjach i strażach.

Celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w Służbie Więziennej, strukturą organizacyjną, typami i rodzajami zakładów karnych i aresztów śledczych oraz realiami polskiego więziennictwa. Zaproszeni Goście przybliżyli  także problematyka celów i zasad odbywania kary pozbawienia wolności, a także działań wspomagających ich realizację. Studenci poznali m.in. zasady udziału  osób odbywających  karę pozbawienia wolności w zajęciach edukacyjnych, możliwości świadczenia pracy czy  uczestnictwa skazanych w zajęciach kulturalno-oświatowych. Poznali także przykłady działań resocjalizacyjnych, sposoby dyscyplinowania i nagradzania skazanych oraz możliwości kontaktowania się ze światem zewnętrznym.

Zaproszeni Goście przedstawili filmy stanowiące swoisty wirtualny spacer po Zakładzie Karnym w Tarnowie, który pozwolił studentom zobaczyć świat „za murami” z innej, wewnętrznej perspektywy. Pani Rzecznik odpowiadała na liczne pytania studentów, dotyczących przede wszystkim  specyfiki pracy w warunkach służby czy problemów wiążących się ze stałymi kontaktami z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności.

Ze względu na zagrożenia epidemiologiczne wydarzenie odbywało się w formie zdalnej.

Spotkanie z przedstawicielami SW było pierwszym wydarzeniem z zaplanowanego cyklu, który realizowany będzie w bieżącym roku akademickim. W najbliższym czasie studenci będą mogli poznawać procesy tworzenia prawa dzięki spotkaniu z parlamentarzystą oraz specyfikę pracy i zadania Państwowej Inspekcji Pracy dzięki spotkaniu z inspektorem pracy.

Organizatorem i koordynatorem powyższych działań jest Koło Naukowe „Lex”.

Kategorie: