Współpraca Koła Naukowego „LEX” z Instytutem Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Koło Naukowe „LEX” organizuje cykl spotkań z Instytutem Zdrowia Publicznego działającego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum.

Obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej każdemu obywatelowi jak i zbiorowości społecznej jest jednym z podstawowych zadań państwa. W związku z powyższym na instytucjach publicznych, głównie organach administracji publicznej, ciąży obowiązek prowadzenia działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa. Zdrowie publiczne najczęściej rozumiane jest jako zorganizowany wysiłek społeczny, realizowany głównie przez wspólne działania instytucji publicznych, mający na celu polepszenie, promocję, ochronę i przywracanie zdrowia ludności. Głównym celem zdrowia publicznego jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom. Jak ważny jest to obszar przekonaliśmy się zwłaszcza w okresie pandemii Covid – 19. Uwzględniając aktualność i znaczenie wiedzy dotyczącej zdrowia publicznego Koło Naukowe „LEX” organizuje cykl wykładów prowadzonych przez Wykładowców z Instytutu Zdrowia Publicznego, poświęconych różnorodnym zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków.

Pierwszy wykład pt. „Ruch antyszczepionkowy – szczepić się, czy się nie szczepić?” poprowadziła dr hab. Magdalena Kozela. W wykładzie – oprócz studentów administracji uczestniczyli studenci Wydziału Zdrowia. Następne spotkanie zaplanowano na kwiecień 2022.

Kategorie: