Współpraca organizacji młodzieżowych

W dniu 23 marca 2023 r. z inicjatywy SKN „Lex” odbyło się spotkanie studentów administracji z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie. Spotkanie miało na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi oraz wstępne określenie jej zasad i obszarów. Podczas spotkania studenci zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady – Tomasza Kowalskiego na sesję MRM w Tarnowie, by mogli zobaczyć, jak w praktyce działa Rada. Równocześnie Studenci I roku studiów II stopnia poinformowali gości o tym, że rozpoczęli prace nad projektem, który ma na celu zdiagnozowanie najważniejszych potrzeb młodych mieszkańców Tarnowa oraz opracowanie propozycji rozwiązań problemu. Wyniki prac studentów zostaną przesłane do MRM i mamy nadzieję, że zostaną zauważone przez władze Tarnowa.

Kategorie:

Skip to content