Koło Naukowe „LEX” współorganizatorem wykładu „Prawne gwarancje partnerstwa w relacji pacjent-lekarz”

W dniu 22 kwietnia 2022 roku studenci III roku administracji oraz Wydziału Zdrowia ANS uczestniczyli w  wykładzie on-line dr Pawła Lipowskiego pt. Prawne gwarancje partnerstwa w relacji pacjent-lekarz”.

Było to kolejne spotkanie realizowane w ramach współpracy Katedry Administracji oraz Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studenci podczas wykładu mieli możliwość zapoznania się problematyką dotyczącą m.in.  prawnych uwarunkowań dotyczących relacji pacjent – lekarz (a także innych przedstawicieli zawodów medycznych), zasad udzielania pomocy lekarskiej,  dopuszczalności eksperymentów medycznych, sposobów składania oświadczeń (zgód) na leczenie przez pacjentów lub ich przedstawicieli, zasad wykonywania wolnych zawodów (zwłaszcza medycznych) czy prywatnoprawnej odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne za błędy medyczne.

Kategorie: