Studenckie Koło Naukowe LEX

Akademia Tarnowska

W dniu 22 kwietnia 2022 roku studenci III roku administracji oraz Wydziału Zdrowia ANS uczestniczyli w  wykładzie on-line dr Pawła Lipowskiego pt. „Prawne gwarancje partnerstwa w relacji pacjent-lekarz”. Było to kolejne spotkanie realizowane w ramach współpracy Katedry Administracji oraz Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci podczas wykładu mieli możliwość zapoznania się problematyką dotyczącą m.in. […]
Koło Naukowe „LEX” organizuje cykl spotkań z Instytutem Zdrowia Publicznego działającego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ Collegium Medicum. Obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej każdemu obywatelowi jak i zbiorowości społecznej jest jednym z podstawowych zadań państwa. W związku z powyższym na instytucjach publicznych, głównie organach administracji publicznej, ciąży obowiązek prowadzenia działań mających na celu ochronę zdrowia […]
W dniu 10 grudnia 2020 r. Katedra Administracji gościła Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie – ppłk. Macieja Możdżenia oraz por. Beatę Bańdur – Rzeczniczkę Prasową Zakładu Karnego w Tarnowie. W spotkaniu uczestniczyli  studenci III roku administracji, specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, w ramach przedmiotu Stosunki służbowe w służbach, inspekcjach i strażach. Celem spotkania było zapoznanie studentów […]
Sekcja Prawa Unii Europejskiej i Dyplomacji Studenckiego Koła Naukowego LEX działającego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych uczniów szkół ponadpodstawowych m. Tarnowa i powiatu tarnowskiego oraz studentów PWSZ w Tarnowie na cykl wykładów oraz warsztatów o następującej tematyce: Czym jest savoir- vivre, etykieta i protokół dyplomatyczny? Praktyczne aspekty stosowania zasad etykiety. […]
Skip to content